Showing all 4 results

Shop cây nội thất, đặc biệt các dòng monstera được chúng tôi giới thiệu và cung cấp cho gia đình văn phòng đều là những cây khỏe mạnh, dễ chăm sóc.

Cây nội thất

Cây trầu bà thanh xuân

Cây nội thất

Monstera deliciosa

Cây nội thất

monstera mini

New

Cây nội thất

Trầu bà chân vịt