Cây trầu bà thanh xuân

Trầu bà thanh xuân về cơ bản rất dễ trồng và chăm sóc, lá đẹp, tạo một vùng không gian xanh đủ lớn cho không gian sống.

SKU: TBTX Category: