Monstera deliciosa

Monstera Deliciosa được đặt với biểu tượng Nữ hoàng của cây nội thất, cây trồng trong nhà. Monstera deliciosa ưa khí hậu mát ẩm, với những lá xanh quanh năm, và dễ chăm sóc.

SKU: Deliciosa Category: