Showing the single result

Phân bón cho Monstera thực ra rất dễ chọn. Monstera là dòng dễ chăm sóc bạn có thể sử dụng phân bò hoặc phân trùn quế để bón cho chúng.

New
40.000