Google tag manager

Mẹo nhân giống Monstera tốt nhất – Mẹo trồng và chăm sóc

Mẹo nhân giống Monstera tốt nhất - Mẹo trồng và chăm sóc

Monstera Deliciosa đã được yêu thích kể từ khi tất cả chúng ta đều bị ám ảnh bởi cây trồng trong nhà, nhưng bạn có nhận thấy rằng có một nhược điểm đối với sự phổ biến của nó không? Monstera, còn được gọi là cây Swiss Cheese Plant, bán hết trong vườn ươm trong … Read more

Liệu có quá quan trọng chuyện cây trầu bà trắng hợp mệnh gì?

cây trầu bà trắng hợp mệnh gì

Trầu bà trắng rất kén chủ, không phải tuổi nào, mệnh nào cũng trưng được. Vì vậy, chuyện cây trầu bà trắng hợp mệnh gì vô cùng quan trọng. Vì sao cây trầu bà trắng kén chủ? Cũng như bao loại trầu bà khác, trầu bà trắng được cho là loài cây mang đến may … Read more